Bc. Lenka Šimková

Bakalářská práce

Stavba slovní zásoby dětí předškolního věku

Structure vocabulary of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na slovní zásobu dětí předškolního věku, tj. od 3 do 6 let. Východiskem pro teoretickou část je odborná literatura, kurikulární dokumenty a závěrečné práce studentů vysokých škol na podobné téma. Zajímá nás zejména stavba slovní zásoby, rozvoj řeči a komunikativní kompetence u této zkoumané skupiny. Pozornost je věnována také faktorům, které úroveň těchto schopností a dovedností …více
Abstract:
This thesis is focused on the vocabulary of preschool children aged three to six years. The starting point for the theoretical part is literature, curricula and thesis university students on a similar theme. We are particularly interested in building vocabulary, speech development and interpersonal skills of the studied group. Attention i salso paid to the factors that affect the level of these skills …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta