Adam Kopečný

Bakalářská práce

Analýza dopravní nehodovosti a informovanosti účastníků dopravních nehod se zaměřením na území okresu Zlín

The Analysis of Traffic Accidents and Road Accident Participants' Information Focusing on the Territory of Zlin District
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní nehodovosti a informovanosti účastníků dopravních nehod. Cílem této bakalářské práce je navrhnou preventivní opatření ke snížení dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky, které budou podloženy analýzou a průzkumným šetřením mezi řidiči motorových vozidel. Teoretická část práce je zaměřena na bezpečnost silničního provozu včetně základních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of traffic accidents and awareness of road accident participants. The aim of this thesis is to propose preventive measures to reduce traffic accidents on the roads of the Czech Republic, which will be supported by analysis and exploratory survey among drivers of motor vehicles. The theoretical part of the thesis is focused on road safety including basic actions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopečný, Adam. Analýza dopravní nehodovosti a informovanosti účastníků dopravních nehod se zaměřením na území okresu Zlín. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe