Bc. Romana Doubravová

Diplomová práce

Předpoklady pro outsourcing vymáhání pohledávek v rámci zdravotní pojišťovny - orgánu veřejné moci

Hypothesis for outsourcing of collection entrusted the health insurance company - public authority
Anotace:
Má diplomová práce popisuje činnosti spojené s kontrolou a vymáháním dlužných částek v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Cílem mé práce je na základě výsledků empirického výzkumu a provedené situační strategie příjmové části zdravotní pojišťovny zhodnotit přínos nového způsobu vymáhání pohledávek zdravotní pojišťovny.
Abstract:
My thesis describes the activities associated with monitoring and collections of debts in the field of public health insurance. Based on the results of empirical research I will analyze the external and internal environment of the health insurance fund and within the test project I will evaluate the benefits of the new way of collections of the receivables by the health insurance fund.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Zdeněk Bezděka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní