Mgr. Bc. Václav Borovička

Master's thesis

Kybernetické konflikty v postsovětském prostoru

Cyber Conflicts in Post-Soviet Space
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku kybernetických konfliktů v postsovětském prostoru. Práce je svým pojetím rozdělena na dvě části. V první části se snaží o uchopení konceptu kybernetického konfliktu a představení teorie, která se k této oblasti váže. Jednotlivé koncepty kybernetického konfliktu nejsou v současné době ustáleny, práce se tak snaží o jejich utříbení a argumentuje použitelnost …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of cyber conflicts in the post-Soviet space. Work is conceptually divided into two parts. The first part attempts to grasp the concept of cyber conflict and to present the theory that binds to this issue. The concept of cyber conflict is not currently steady, hence the work attempts to put together current theory and to discuss the applicability and impact of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií