Theses 

Porovnání zobecněného lineárního modelu a kompozičního modelu při analýze dat. – Bc. Dan ŠAFAŘÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dan ŠAFAŘÍK

Diplomová práce

Porovnání zobecněného lineárního modelu a kompozičního modelu při analýze dat.

Comparison of generalized linear model and compositional model used for the data analysis.

Anotace: Cílem diplomové práce je porovnat dvě různé metody analýzy kategoriálních dat, v poslední době velmi populární kompoziční data a zobecněné lineární modely (konkrétně je používán ACL model). K porovnání obou přístupů je využito datové množiny o nehodách cyklistů.

Abstract: The goal of this thesis is to compare two different methods of categorical data analysis, recently very popular compositional data and generalized linear models (specifically the ACL model is used). To compare both approaches the data set on accidents of cyclists is used.

Klíčová slova: GLM, zobecněný lineární model, ACL model, model logitů sousedních kategorií, kompoziční data, ilr transformace, porovnání modelů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=190331 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ŠAFAŘÍK, Dan. Porovnání zobecněného lineárního modelu a kompozičního modelu při analýze dat.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz