Mgr. Juraj Andrejka

Bakalářská práce

Dopravná nehodovosť v Českej republike a ďalších európskych krajinách

Traffic accidents in the Czech Republic and other European countries
Abstract:
Traffic accidents are important part of traffic study, but many times underrated part of the problemacy. Evolution of ammount of traffic accidents in Czech Republic, concretly death accidents, is important international indicator of high level for development of country, development of law system and traffic education of inhabitants. In this thesis we are studying evolution of ammount of death traffic …více
Abstract:
Dopravné nehody sú dôležitou súčasťou štúdie dopravy, no mnoho krát podceňovanou časťou problematiky. Vývoj počtu dopravných nehôd na území Českej republiky, konkrétne smrteľných nehôd, je smerodajným medzinárodným ukazovateľom dopravnej vyspelostí krajiny, vyspelosti legislatívneho systému a dopravnej vzdelanosti občanov. V práci sledujeme vývoj počtu smrteľných dopravných nehôd na území Českej republiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
  • Oponent: Mgr. Veronika Zuskáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta