Mgr. et Mgr. Robin Horák

Rigorózní práce

Blended learning ve výuce žáků s SPU

Blended learning in education of pupils with learning disabilities
Anotace:
Rigorózní práce poskytuje teoretický základ týkající se vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a využívání ICT a blended learningu ve vzdělávání. Výzkumná část práce mapuje využívání ICT. Rigorózní práce je rozdělena na tři kapitoly, z nichž první dvě jsou teoretické a třetí výzkumná. První kapitola se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, obecně popisuje specifické poruchy …více
Abstract:
The thesis provides a theoretical basis related to education of pupils with specific learning disabilities and use of ICT and blended learning in education. The research part of the work explores the current use of ICT at elementary schools. The thesis is divided into three chapters – the first two are theoretical and the third is the research. The first chapter deals with the education of students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 4. 2017
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta