Mgr. Marek HAMPL

Disertační práce

Linguistic Analysis of the War on Terror Discourse

Linguistic Analysis of the War on Terror Discourse
Abstract:
HAMPL, Marek. ?Svoboda a strach jsou ve válce?: využití funkční systémové lingvistiky a kritické lingvistické analýzy při reprezentaci skupin ?My? a ?Oni? v diskurzu George W. Bushe po 11. září 2001. [disertační práce]. Ostravská univerzita v Ostravě (Ostrava, Česká republika). Filozofická fakulta. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Školitel: Mgr. Christopher Hopkinson, BA, Ph.D. Stupeň kvalifikace …více
Abstract:
HAMPL, Marek. ?Freedom and Fear are at War?: The Application of Systemic-Functional Linguistics (SFL) and Critical Linguistics (CL) in the Analysis of the Representation of ?Us? and ?Them? in George Bush´s Discourse after Sept. 11, 2001 [Ph.D. thesis]. Ostrava university in Ostrava (Ostrava, Czech Republic). Faculty of Arts. Department of English and American Studies. Supervisor: Mgr. Christopher Hopkinson …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2014
Zveřejnit od: 6. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMPL, Marek. Linguistic Analysis of the War on Terror Discourse. Ostrava, 2014. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta