Bc. Šárka Steinbachová

Master's thesis

Nekalé obchodní praktiky zaměřené na zdravotní stav spotřebitelů v judikatuře SDEU a českých vrcholných soudů

Unfair Commercial Practices with Focus on Consumers Health in the Case Law of the CJ EU and Czech Supreme Courts
Abstract:
Práce se zabývá problematikou nekalých obchodních praktik uplatňovaných vůči spotřebitelům a jejich zdravotnímu stavu, respektive problematikou právní úpravy v této oblasti na úrovni unijní a národní v případě České republiky, jakož i relevantní judikaturou Soudního dvora EU, Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Cílem práce je na základě metod analýzy a komparace zjistit, zda jsou oblasti …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of Unfair Commercial Practices applied to consumers and their health, precisely the issue of the legislation in the EU and in the case of the Czech Republic, as well as relevant Case Law of the CJ EU and the Czech Supreme Courts. The purpose of the thesis is to find out whether the areas of the Czech legislation (Act No. 634/1992 Coll.) concerning Unfair Commercial Practices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta