Ing. Kamil Stojaspal

Diplomová práce

Logistika zásobování hotelů a restaurací

The logistics of hotels and restaurants supply
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast zásobování htelu, konkrétně na cenové srovnání nabídky surovin a služeb dodavatelů zkoumaného hotelu s konkurenčním objektem. Předmětem teoretické části je vymezení pojmů souvisejících s logistikou ahotelnictvím. Charakterizuje základní informace k tématu. V analytické části je detailněji zpracována nabídka dodavatelů hotelu azároveň zhodnocen aktuální výběr komodit …více
Abstract:
Master´s Dissertation focuses on the sphere of supplying of the hotels, specifically on the price comparison of the (raw) material offer and the services of the supplier of the researched hotel with the competitive object. The subject of the theoretical part is the definition of the terms that ar related to the logistics and the hotel industry. it describes the basic information to the topic. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství