Bc. Jindřiška BOUDOVÁ

Diplomová práce

Zahraniční politika Turecka a vývoj vztahů země s vybranými státy Blízkého východu po roce 2002

Turkey's foreign policy and development of the country's relations with selected Middle East countries after 2002
Anotace:
Diplomová práce předpokládá změnu charakteru turecké zahraniční politiky po roce 2002, tedy po vítězství Strany spravedlnosti a rozvoje v tureckých parlamentních volbách. Tato politická strana zahrnula do svého stranického programu Davutogluovu doktrínu strategické hloubky a politiku nulových problémů se sousedy. Tato politika pracovala s vizí historického a geografického významu Turecka. Za těchto …více
Abstract:
The master thesis assumes a change in the character of Turkish foreign policy after 2002. In 2002 Development and Justice Party won the Turkish parliamentary elections. This political party included in its party's program Ahmet Davuto?lu's doctrine of strategic depth containing a policy of zero problems with neighbors. This policy worked with a vision of the historical and geographical significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivan Ramadan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUDOVÁ, Jindřiška. Zahraniční politika Turecka a vývoj vztahů země s vybranými státy Blízkého východu po roce 2002. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/