Michal HERRMAN

Bachelor's thesis

Návrh ovládání inteligentního domu

Design of control of smart house
Anotácia:
Cílem projektu je nastínit problematiku řízení inteligentního domu, vytvoření jednoduchého a funkčního prototypu bezdrátového řízení jeho součástí. Prototypy zařízení jsou založeny na programovatelném modulu Arduino a jeho vývojovém prostředí, které je poskytováno zdarma na stránkách výrobce. Arduina jsou osazeny bezdrátovými komunikačními moduly RFM12B od společnosti Hope RF. Tyto moduly se vyznačují …viac
Abstract:
The project aims to control of smart house, creating a simple and functional prototype with wireless control. Prototypes of the device are based on programmable Arduino module and development environment is free on the manufacturer's website. Arduino modules are equipped with wireless communication modules RFM12B from Hope RF. These modules are of high quality, performance and low price. Sensor DHT11 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Weissar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERRMAN, Michal. Návrh ovládání inteligentního domu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Applied Electrical Engineering / Applied Electrical Engineering