Mgr. Simona Kubiczková, DiS.

Bachelor's thesis

Umělecká tvorba Giny Vosové jako intermediální umění

Artwork of Giny Vos as intermedia arts
Abstract:
Společné znaky uměleckých děl Giny Vosové spočívají zejména v použití moderních technologií v kombinaci s elektrickou energií. Prostředkem uměleckého vyjádření holandské umělkyně je světlo, obraz a energie, svou tvorbu instaluje pod širým nebem. Bakalářská práce se zabývá vybranými čtyřmi světelnými instalacemi Giny Vosové: Light Gig (2013), Interference (2012), Cinema Today (2011), Travelling Sand …more
Abstract:
Common features Giny Vos´s artworks consist mainly of the use of modern technology in combination with electricity. Means for artistic expression Dutch artist is light, image and energy, her work is installed in the open air. Bachelor thesis deals with selected four light installations of Giny Vos: Light Gig (2013), Interference (2012), Cinema Today (2011), Travelling Sand (2008), which explores by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media