Mgr. Daniela Kraydlová

Diplomová práce

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy

Coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis
Anotace:
Cílem předkládané práce bylo zmapovat copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy a nalézt případné vztahy těchto strategií s vybranými osobnostními charakteristikami, konkrétně se self-efficacy, sense of coherence a mírou pociťované sociální opory. Výzkum byl pojat kvantitativně za využití standardizovaných dotazníkových metod. Výzkumný soubor tvořilo 276 osob (34 mužů a 233 žen) s diagnózou …více
Abstract:
The purpose of presented thesis was to map coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis and find possible link of these strategies with selected personal characteristics, specifically with self-efficacy, sense of coherence and level of anticipated social support. The research was quantitative and standardized questionnaire methods were used. The sample consisted of 276 people (34 man …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Kropáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta