Theses 

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy – Mgr. Daniela Kraydlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Daniela Kraydlová

Diplomová práce

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy

Coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis

Anotace: Cílem předkládané práce bylo zmapovat copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy a nalézt případné vztahy těchto strategií s vybranými osobnostními charakteristikami, konkrétně se self-efficacy, sense of coherence a mírou pociťované sociální opory. Výzkum byl pojat kvantitativně za využití standardizovaných dotazníkových metod. Výzkumný soubor tvořilo 276 osob (34 mužů a 233 žen) s diagnózou roztroušené sklerózy. Výsledky provedeného výzkumu ukázaly mírnou odlišnost ve volbě preferovaných copingových strategií od volby široké veřejnosti. Byl potvrzen těsný vztah self-efficacy a copingových strategií daného člověka, zvláště copingové strategie Kognitivní restrukturace. Dále byla potvrzena souvislost mezi copingovými strategiemi a sense of coherence. Byl potvrzen také velmi těsný vztah míry pociťované sociální opory s copingovými strategiemi lidí s roztroušenou sklerózou, nejvíce se strategií Kognitivní restrukturace.

Abstract: The purpose of presented thesis was to map coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis and find possible link of these strategies with selected personal characteristics, specifically with self-efficacy, sense of coherence and level of anticipated social support. The research was quantitative and standardized questionnaire methods were used. The sample consisted of 276 people (34 man and 233 women) with multiple sclerosis diagnose. The result of realized research revealed moderate differences in selection of coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis in comparisson with the general public. The research confirmed strong relationship between self-esteem and personal coping strategies, especially Cognitive restructuring. There was also confirmed strong link between coping strategies and sense of coherence. Results also revealed very strong link between anticipated social support and coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis, mainly with strategie of Cognitive restructuring.

Klíčová slova: coping, copingová strategie, copingový styl, stres, roztroušená skleróza, self-efficacy, sense of coherence, sociální podpora, coping strategy, coping style, stressn, multiple sclerosis, self efficacy, self-esteem, social support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Kropáčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz