Theses 

Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku – Marie NEZVEDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

Marie NEZVEDOVÁ

Bakalářská práce

Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku

Employee Satisfaction and the Wage System of the Company

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností zaměstnanců a mzdovým systém podniku. Spokojenost zaměstnanců je v dnešní době nízké nezaměstnanosti velice důležité téma. Situace fluktuace zaměstnanců vyžaduje, aby se zaměstnavatelé důkladně věnovali spokojenosti zaměstnanců, protože odchod zaměstnance znamená zvýšení nákladů pro podnik. Práce je zaměřena na problematiku mzdového systému a řízení lidských zdrojů, která souvisí s motivací, stimulací a spokojeností zaměstnanců. Systém odměňování je analyzován ve vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je zhodnotit vazbu mezi spokojeností zaměstnanců a aplikovaným mzdovým systémem ve vybraném podniku. Hodnocení je provedeno pomocí dotazníkového šetření. Na základě zjištěných údajů jsou navrhnuty opatření ke zlepšení současné situace v podniku.

Abstract: This bachelor thesis deals with satisfaction of employee and wage system in the company. Employee satisfaction is a highly discussed topic these days due to the low unemployment rate. The fluctuation of employees makes companies to focus on satisfaction of their employees very thoroughly because the employees leave means increases the costs of company. This work is focused on the issue of the wage system and the management of human resources, which is related to the motivation, stimulation and satisfaction of the employees. The remuneration system is analyzed in the chosen company. The main purpose is to evaluate the connection between the employee satisfaction and the applied wage system in the chosen company. The evaluation is done through a questionnaire survey. Based on the found data, measures are proposed to improve the current situation in the company.

Klíčová slova: mzda, systém odměňování, zaměstnanecké benefity, pracovní prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50229 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

NEZVEDOVÁ, Marie. Spokojenost zaměstnanců a mzdový systém podniku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz