Pavel Bartoň

Diplomová práce

Přenesená působnost obcí ČR a její financování

Transferred competency of municipalities in the Czech Republic and its financing
Anotace:
Diplomová práce se věnuje přenesené působnosti obcí a jejímu financování. V České republice v nedávné době proběhla další část reformy veřejné správy, která přenesla část výkonu státní správy na obce. Práce shrnuje právní základy, na kterých je tento přenos realizován. Popisuje typologii obcí a míru kompetencí, která je na ně přenesená. Hlavní část práce je zaměřená na analýzu financování přenesené …více
Abstract:
Thesis is concerned with transferred competency of municipalities and its financing. There has come through a reform of public administration in the Czech Republic not long ago, which transferred a part of execution of state administration to municipalities. Thesis summarizes legal basis on which this process is realized. It also describes typology of municipalities and the extent of its transferred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: Marek Jetmar
  • Oponent: Jitka Peková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13328

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionalistika a veřejná správa