Bc. Patrik El-Talabáni

Bakalářská práce

Sport tělesně handicapovaných (soubor story pro seriál Hendikepovaní, přesto úspěšní)

Sport of physically handicapped (set of stories for series Handicapped, yet successful)
Anotace:
V poslední době se často diskutovaným tématem stává problematika handicapovaných sportovců, kteří se ve svém životě musejí vyrovnat s nejrůznějšími obtížemi. Často se jim nedostává dostatek financí, tak aby mohli pokrýt svoje výdaje, navíc je často nemá kdo trénovat, jelikož v České republice se nenachází dostatek kvalifikovaných trenérů, kteří by pracovali s handicapovanými na vrcholové úrovni. Tato …více
Abstract:
One of the frequently discussed topics lately are the issues of handicapped athletes, whose careers often encounter many various obstacles. They often have to deal with a lack of funding and there is also a lack of peak level trainers in the Czech Republic. Purpose of this thesis is to inform about this particular issue in order to improve the current situation. This thesis contains a set of articles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií