Bc. Kristýna Kakáčová

Bakalářská práce

Styly pro vykreslování dat OpenStreetMap

Styles for visualization of OpenStreetMap data
Anotace:
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se obecně věnuje projektu a datům OpenStreetMap. Praktická část se věnuje testování šesti softwarových nástrojů, které lze použít k vizualizaci dat z projektu OpenStreetMap.
Abstract:
The bachelor thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the OpenStreetMap project and its data. The practical part is deals with the testing of six software tools that could be used to visualize data from the OpenStreetMap project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.