Mgr. Martin Drozda, Ph.D.

Disertační práce

Vesnická obec mezi osvícenstvím a zrušením poddanství na příkladu privátních statků olomoucké kapituly

Village community between the Enlightenment and Abolition of Servitude on the example of private estates of the Olomouc Chapter
Anotace:
Práce analyzuje vesnickou obec v 2. polovině 18. a 1. polovině 19. století na příkladu privátních statků olomoucké kapituly. Odpovídá na otázky, co byla vesnická obec a jak fungovala, jaké byly její funkce a jaké vztahy měla vesnická obec s vrchností a farností. V rámci práce je analyzována proměna sociální struktura obce, vývoj proměn katastru, poddanská samospráva a obecní majetek. Dále je zkoumáno …více
Abstract:
The thesis analyzes the village community in the second half of the 18th and the first half of the 19th century on the example of private estates of the Olomouc Chapter. It answers questions about what the village community was and how it functioned, what its functions were and what relations the village community had with the lords and parishes. The thesis analyzes the transformation of the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D., doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny