Theses 

Sexuální výchova v rodině – Mgr. Romana Hrbková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Romana Hrbková

Bakalářská práce

Sexuální výchova v rodině

Family sex education

Anotace: Tato práce se soustředí na problematiku sexuální výchovy, konkrétně na preference v oblasti sexuální výchovy v rodině z pohledu adolescentů. Teoretická část se zaměřuje na na tři základní oblasti – rodina, sexuální výchovy a sexuální výchovy v rodině. Empirická část popisuje metodologické postupy a výsledky výzkumného šetření. Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jaké mají adolescenti představy ohledně procesu sexuální výchovy v jejich rodině a především, jaké jsou jejich preference v této oblasti. V rámci výzkumu byly analyzovány rozhovory s osmi respondenty ve věku pozdní adolescence.

Abstract: This thesis concentrates on a topic of sex education, specifically on preferences in the field of family sex education from the adolescent perspective. The theoretical part is focused on three main areas – the family, the sex education and family sex education. The empirical part describes methodological process and researching results. The aim of this qualitative study was to discover, what the adolescents' ideas about the process of the sex education in their family are, and specifically what their preferences are. There were analysed interviews with eight respondents in the age of late adolescence in this research.

Klíčová slova: sexuální výchova, sexuální výchova v rodině, komunikace o sexualitě, rodina, rodiče, adolescence, sex education, family sex education, communication about sexuality, family, parents

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz