Bc. Monika KUČEROVÁ

Diplomová práce

Suburbanizační procesy v Ústeckém kraji

Suburbanization processes in the Ústí Region
Anotace:
Tato práce se zabývá suburbanizačními procesy v Ústeckém kraji. Zkoumán je především rezidenční typ suburbanizace, tj. přesun obyvatel z jádrového města do jeho zázemí. Hlavním cílem práce je zpracování analýzy suburbanizačních procesů v Ústeckém kraji a její detailní zmapování v zázemí největších měst. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. První obsahuje informace o přehledu použité literatury …více
Abstract:
This thesis deals with suburbanization processes in the Ústí Region. Residential type of the suburbanization is primarily studied in this work. It means "a move inhabitant from city center to its hinterland". The aim of the work is prepare an analysis of suburbanization processes in the Ústí Region and its detailed charting in outskirts of big cities. This work is divided to 5 chapters. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Monika. Suburbanizační procesy v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj