Ing. Tomáš Kubišta

Bakalářská práce

Analýza úspěšnosti propagační kampaně ve firmě

Analysis of the success of promotional campaign in the company
Anotace:
Tato bakalářská práce se týká analýzy propagační kampaně společnosti zabývající se poskytováním služeb fitness, wellness a spa. Teoretická část práce je zaměřena na pojmy, jako je marketing, marketingový mix služeb, marketingová strategie. V praktické části je práce v úvodu zaměřena na představení společnosti a její strategický plán, dále pak na analýzu propagační kampaně a výsledky analýzy jsou využity …více
Abstract:
This thesis concerns the analysis of promotional campaign companie providing services, gym, spa and wellness. The theoretical part is focused on concepts such as marketing, marketing mix of services, marketing strategy. The practical part of work in the beginning focused on the performance of the company and its strategic plan, then the analysis of promotional campaigns and analysis results are used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní