Theses 

Role reklamního sloganu v marketingu a image značky – Anna Matějáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Anna Matějáková

Bakalářská práce

Role reklamního sloganu v marketingu a image značky

Role of advertising slogan in marketing and brand image

Anotace: Práce se skládá ze čtyř kapitol. První pojednává o reklamním sloganu, jeho významu v marketingu a procesu jeho vytváření. Druhá kapitola se zabývá obsahovým marketingem. Dále se práce soustředí na image značky. Závěrečná kapitola teoretické části bakalářské práce se věnuje psychologii reklamy, zejména pak působením reklamy na spotřebitele. Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jaké reklamní apely kladou důraz na zapamatování značky a jestli reklamní slogan ovlivňuje image značky.

Abstract: Bachelor thesis consists of four chapters. The first chapter deals with the advertising slogan, its importance in marketing and the process of its creation. The second chapter deals with content marketing. Futher the bachelor thesis focuses on brand image. The final chapter deals with psychology of advertising, especially with the effect on consumers. The aim of practical part of the bachelor thesis is to find out which advertising apluses emphasize the memory of the brand and whether the advertising slogan affects the brand.

Klíčová slova: Slogan, reklamní apely, image firmy, psychologie reklamy, obsahový marketing, reklamní text.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Ing. Miroslav Dittrich

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz