Šarlota Shejbalová

Bachelor's thesis

Obraz Německa v českých mediích, na příkladě veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v časovém období od července do prosince 2016

The Image of Germany in Czech Media, Using the Example of Public Television Channel ČT2 in the Period July - December 2016
Abstract:
This bachelor thesis aims at depicting rudiments of media studies on a theoretical and practical level. This work begins with explaining basic terminology, followed by a description of the current situation of the media in the Czech Republic. The main focus of this work is analysis of ČT2 broadcast regarding depiction of Germany between July and December 2016. Using the analysis results, the objectivity …more
Abstract:
Předložená práce zprostředkovává jejím čtenářům základní problematiku mediálních studií na teoretické a praktické úrovni. Jsou definovány základní pojmy a současně je poukázáno na postoj médií v České republice, především u veřejnoprávní stanice ČT2. Hlavním tématem práce je analýza pořadů stanice ČT2 v časovém období červenec- prosinec 2016. Na základě výsledků analýzy byl zkoumán obraz Německa a …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Shejbalová, Šarlota. Obraz Německa v českých mediích, na příkladě veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v časovém období od července do prosince 2016 . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická