Bc. Michal Závodník

Diplomová práce

Stanovení frekvence rekombinací typu SSA u rostlin

Determination of SSA recombination events in plants
Anotace:
Práce je zaměřena na stabilitu genomu spojenou s procesem sestavování základních jednotek chromatinu - nukleozomů. Jako modelový organismus pro studium frekvence oprav dvouřetězcových zlomů v DNA a dále telomer a jejich jednořetězcových G-přesahů byla vybrána rostlina Arabidopsis thaliana. Telomery jsou nukleoproteinové struktury vyskytující se na koncích lineárních eukaryotických chromozomů. Sekvence …více
Abstract:
This work is focused on genome stability connected to chromatin assembly process. As a model organism to study the frequency of repair of DNA double-strand breaks, telomeres and their single-strand G-overhangs. Arabidopsis thaliana plant was chosen. Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of linear eukaryotic chromosomes. The sekvence of telomeric DNA is composed of tandem repeats. The presence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Genomika a proteomika

Práce na příbuzné téma