Bc. Jan RŮŽIČKA

Diplomová práce

Výkon trestu odnětí svobody drogově závislých jako resocializační proces

The imprisonment of drug addicts as the resocializations process
Anotace:
Tato práce se věnuje drogové problematice ve věznicích. Práce začíná obecným přehledem o drogové problematice ve věznicích a pokračuje problematikou braní drog u žen a problémem resocializace drogově závislých. Výzkumná část je zaměřena na porovnání výkonu trestu odnětí svobody drogově závislých mužů a žen.
Abstract:
This work is about the drug problems in prisons. It starts with the general summary of drug problems in prisons, continues with the female drug users and the resocialization of drug addicts. The intent of the research report is to compare the differences between female and male drug addicts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2008
Identifikátor: 1009100

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Antonín Olejníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKA, Jan. Výkon trestu odnětí svobody drogově závislých jako resocializační proces. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 03. 2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.