Bc. Magdaléna Švorcová

Diplomová práce

Alternativní typy inflace a jejich dopad na odhad DSGE modelu

Alternative inflation types and their impact on DSGE model estimation
Abstract:
The aim of this thesis is to find out what impact the alternative measured types of inflation have on the estimation of the parameters of the DSGE model adapted to the Czech economy. Used types of inflation are the consumer price index (CPI), core inflation (Core CPI), producer price index (PPI), and the GDP deflator. An initial parameter estimate for the models is made. Subsequently, a sensitivity …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je zistiť, aký dopad majú alternatívne merané typy inflácie na odhad parametrov DSGE modelu prispôsobeného českej ekonomike. Typy inflácie použité v tejto práci sú index spotrebiteľských cien (CPI), jadrová inflácia (Core CPI), index cien priemyselných výrobcov (PPI) a deflátor HDP. Na modeloch je urobený prvotný odhad parametrov. Následne je vykonaná citlivostná analýza na zmenu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Natálie Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma