Lucie Bohatá

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Osobní a rodinné finance

Anotace:
Absolventská práce se týká osobních a rodinných financí. Cílem je z analyzovat osobní a rodinné finance a vytvořit finanční plán pro zvolené domácnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá základními pojmy a výzkumem týkajícím se finančního myšlení obyvatel České republiky. Praktická část se týká vytvoření finančního plánu zvolených domácností implementací podkladů …více
Abstract:
The graduate thesis concerns personal and family finances. The aim is to analyze personal and family finances and create a financial plan for selected households. The work is divided into theoretical and practical. In the theoretical part I deal with basic concepts and research concerning the financial thinking of the population of the Czech Republic. The practical part concerns the creation of a financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/fgmb33/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

vyšší odborný program:
Zahraniční obchod