Michaela RŮŽKOVÁ

Bakalářská práce

Aktivita přežvykování dojnic ve vztahu k jejich vybraným fyziologickým funkcím

Anotace:
Jedním z nejdůležitějších odvětví živočišné výroby v České republice je právě chov skotu, který po celou dobu vývoje chovatelství patří k nejnáročnějším a jeho výsledky do určité míry rozhodují o ekonomické úspěšnosti zemědělských produktů. Skot se chová především pro mléko, maso a sperma. Cílem této bakalářské práce bylo získat základní údaje a formulovat poznatky o aktivitě přežvykování dojnic ve …více
Abstract:
One of the most important livestock production sectors in the Czech Republic is the cattle breeding, which has always been one of the most demanding fields in the history of breeding, and its results are, to some extent, decisive for the economic success of agricultural products. Cattle are bred primarily for milk, meat and semen. The aim of this bachelor thesis was to obtain basic data and to formulate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽKOVÁ, Michaela. Aktivita přežvykování dojnic ve vztahu k jejich vybraným fyziologickým funkcím. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fgpl3c fgpl3c/2
16. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2018
Bulanova, L.
17. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.