Mgr. Ondřej Štaud, Ph.D.

Diplomová práce

Komparace sportu a kultury. Ekonomická, sociální a umělecká kriteria srovnatelnosti, či nesrovnatelnosti dvou odvětví lidské činnosti.

Comparison of sport and culture. Economic, social and artistic criteria of comparability or incomparability of the two branches of human activity.
Anotace:
Práce je založena na snaze rozvést možnosti srovnatelnosti kultury a profesionálního sportu. Jako příklad zde posloužily konkrétní instituce ve městě Brně. Z kulturní sféry to jsou Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno a Filharmonie Brno a ze sféry profesionálního sportu fotbalový klub FC Zbrojovka Brno a hokejový klub HC Kometa Brno. Jako relevantní aspekty jsou zde zmíněny historické souvislosti …více
Abstract:
The work is based on the effort of discussion about the possibility of comparability of culture professional sports. As an example, here were used in a particular institution city of Brno. Among the cultural sphere are the National Theatre Brno, Brno City Theatre and Brno Philharmonic and the realm of professional sports football club FC Zbrojovka Brno and ice hockey club HC Kometa Brno. As relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.