David Hamřík

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství vybraných hotelových zařízení v okolí Uherského Hradiště

Selected Hotels in Uherské Hradiště Region and Their Waste Management System
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Odpadové hospodářství vybraných hotelových zařízení v okolí Uherského Hradiště. V teoretické části jsou definovány základní pojmy vztahující se k dané problematice. Jsou zde uvedeny základní právní normy týkající se odpadového hospodářství. Následná část teoretické části je věnována literární rešerši, druhům odpadů a jejich znovuvyužití i likvidaci. Praktická část identifikuje …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Selected Hotels in Uherské Hradiště Region and Their Waste Management System. In the theoretical part basic concepts relating to the issue are defined. There are basic laws regarding to Waste Management. The following part is fo-cused on a literature review, waste types and their reuse and removal. The practical part identifies selected hotels and analyses their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hamřík, David. Odpadové hospodářství vybraných hotelových zařízení v okolí Uherského Hradiště. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik

Práce na příbuzné téma