David Hamřík

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství vybraných hotelových zařízení v okolí Uherského Hradiště

Selected Hotels in Uherské Hradiště Region and Their Waste Management System
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Odpadové hospodářství vybraných hotelových zařízení v okolí Uherského Hradiště. V teoretické části jsou definovány základní pojmy vztahující se k dané problematice. Jsou zde uvedeny základní právní normy týkající se odpadového hospodářství. Následná část teoretické části je věnována literární rešerši, druhům odpadů a jejich znovuvyužití i likvidaci. Praktická část identifikuje …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Selected Hotels in Uherské Hradiště Region and Their Waste Management System. In the theoretical part basic concepts relating to the issue are defined. There are basic laws regarding to Waste Management. The following part is fo-cused on a literature review, waste types and their reuse and removal. The practical part identifies selected hotels and analyses their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016
Accessible from:: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hamřík, David. Odpadové hospodářství vybraných hotelových zařízení v okolí Uherského Hradiště. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Security of Society / Environmental Risk Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.