Romana Vonderková

Bakalářská práce

Náboženský cestovní ruch - návrh Svatojakubské pouti uzpůsobené seniorům

Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bude osvětlení tématu poutního turismu se zaměřením na Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Součástí praktické části práce bude analýza sekundárních dat z oficiálních statistických údajů, a na základě dotazníkového šetření a vlastních zkušeností bude navrženo optimální rozložení cesty pro seniory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.