Ivona Velická

Bakalářská práce

Získávání, výběr zaměstnanců a další personální činnosti realizované prostřednictvím personálních agentur

The Recruitment, Selection of Employees and Other Personnel Activities Undertaken via Personnel Agencies
Anotace:
Cílem je popsání specifik získávání a výběru zaměstnanců prostřednictvím personálních agentur a zmapování situace nabízených služeb vybraných personálních agentur v Olomouci. Definuji pojem personální agentura, jaká je její role při získávání a výběru zaměstnanců a objektivně hodnotím přínosy i rizika spolupráce. Analyzuji portfolio služeb personálních agentur vybraných agentur v Olomouci. Závěrem …více
Abstract:
The aim is to describe the specifics of recruitment and selection via personnel agencies and find out a situation of selected services offered by personnel agencies in Olomouc. I define the notion of personal agency, what is its role in recruitment and selection, and objectively evaluate the benefits and risks of cooperation. I analyze a portfolio of services of the selected agencies in Olomouc. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
 • Vedoucí: Mgr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Velická, Ivona. Získávání, výběr zaměstnanců a další personální činnosti realizované prostřednictvím personálních agentur. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fgysnn fgysnn/2
7. 9. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Najman, M.
12. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.