Bc. Renáta Papcunová

Master's thesis

Efektivita léčby amblyopie

The efficiency of the treatment of amblyopia
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá efektivitou léčby amblyopie u dětí ve věku od 3 do12 let. V rámci teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o amblyopii, jejím dělení a patofyziologii. Dále jsou zde zmíněny základní diagnostické metody a využívané terapeutické postupy. Cílem výzkumné části je zhodnocení efektivity léčby amblyopie v závislosti na věku dítěte na počátku léčby a to nejen na úrovni zrakové …more
Abstract:
This master's thesis deals with the efficiency of the treatment of amblyopia in children aged 3 to 12 years old. The theoretical part summarizes general information about amblyopia, its divisions and pathophysiology. Furthermore, basic diagnostic methods and therapeutic procedures are approached. The aim of the research is to evaluate the efficiency of the treatment of amblyopia depending on the child …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Andrea Jeřábková
  • Reader: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta