Theses 

Výuka angličtiny pomocí autentických materialů na druhém stupni ZŠ – Bc. Klára Zoubková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - základy společenských věd (nav.SŠ)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Klára Zoubková

Diplomová práce

Výuka angličtiny pomocí autentických materialů na druhém stupni ZŠ

Teaching English through Authentic Materials in Lower Secondary School

Abstract: This diploma thesis studies various ways of using authentic materials can be used as a useful source for teaching English in lower secondary schools. The main aim of this thesis is to describe the importance of using authentic materials in EFL classes to improve the learners´ intercultural awareness. Using authentic materials can be a way to help pupils using a foreign language in every stage of the learning process and use it as a real life tool. The practical part of the thesis focuses on the practical use of authentic materials in teaching and is based on the author´s personal experience with using these materials within her lessons. The practical application of the activities which were developed has shown that using authentic materials can enrich traditional EFL classes and help to increase the cultural awareness of learners, as well as produce meaningful material for the development of their language skills.

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsoby využívání autentických materiálů při výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Hlavním cílem práce je vyzdvihnout využití těchto materiálů v hodinách anglického jazyka pro prezentaci kulturních aspektů anglicky mluvících zemí. Používáním autentických materiálů můžeme žákům pomoci přemostit mezeru mezi školním vyučováním a skutečným životem. Praktická část práce uvádí soubor příprav na hodiny, v nichž jsou využity různé typy autentických materiálů a zhodnocen jejich přínos pro rozšíření kulturního povědomí žáků a zároveň zdokonalení jejích jazykových dovedností. Přípravy na hodiny vycházejí z autorčiny osobní zkušenosti s využíváním těchto materiálů v jejích hodinách na druhém stupni ZŠ. Výsledky praktického ověření navržených aktivit ukázaly, že zařazení autentických materiálů obohacuje běžné hodiny AJ a přispívá k posílení kulturního povědomí žáků a vytváří smysluplný materiál pro rozvoj jazyka.

Keywords: autentický materiál, autentický úkol, hodina AJ, kultura, rozvoj dovedností

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrlprohlizeni-prace-detail&praceIdno=24752 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Zoubková, Klára. Výuka angličtiny pomocí autentických materialů na druhém stupni ZŠ. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 16:13, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz