Bc. Petra Frühbauerová

Diplomová práce

Způsoby adaptace rodiny na vstup dítěte do školy

Ways of family adaptation to a child’s first attendance at school
Anotace:
Cílem magisterské diplomové práce s názvem „Způsoby adaptace rodiny na vstup dítěte do školy“ je porozumět subjektivním zkušenostem rodin, které jsou spojeny se vstupem dítěte do školy. Zaměřuji se na to, jaké procesy související s touto změnou se v rodině odehrávají, jak se rodina vyrovnává s případnými problémy a jakým způsobem těží z pozitivních efektů změny. Věnuji se rovněž působení socio-ekonomického …více
Abstract:
The purpose of the Master’s thesis entitled “Ways of family adaptation to a child’s first attendance at school” is to understand the subjective experience of families that is associated with a child’s first attendance at school. I focus on which processes related to this change are happening in the family, how the family adapts to possible problems, and how the family benefits from positive effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta