Darja KŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

A sightseeing tour of great 19th-century technical monuments in Britain

A sightseeing tour of great 19th-century technical monuments in Britain
Abstract:
This bachelor thesis serves as a commentary for a tourist guide and its purpose is to show the students of English history round the technical monuments of 19th-century Britain. The visitors are familiarized with the conditions of the industrial revolution, its course and consequences that the revolution had on the inhabitants and also on the appearance of the country. As the summary of the history …více
Abstract:
Bakalářská práce slouží jako komentář pro průvodce, s johož pomocí mají být provedeni studenti anglické historie po technických památkách 19. století ve Velké Británii. Návštěvníci se seznamují s příčinami průmyslové revoluce, jejím průběhem a důsledky, které měla jak na obyvatelsto, tak na fyzický vzhled země. Okružní jízda má za úkol pomoci studentům více osvětlit celou problematiku průmyslové revoluce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2009
Zveřejnit od: 11. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Stella Nangonová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Darja. A sightseeing tour of great 19th-century technical monuments in Britain. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta