Bc. Kateřina Macháčková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po TEP kolenního kloubu

Medical rehabilitation program and process after total endoprothesis of the knee joint
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o totální endoprotéze kolenního kloubu. Práce je rozdělena do dvou částí. První - obecná část je zaměřena především na teorii, anatomii kloubu, kineziologii, zahrnuje také popis endoprotézy, druhy a historii endoprotéz, dále nejčastější indikace a kontraindikace totální endoprotézy a nejčastější komplikace, které po implantaci endoprotézy mohou nastat. Druhá - speciální …více
Abstract:
This thesis deals with total endoprosthesis of knee joint. The work is divided into two parts. The first - the general part is focused on the theory, the anatomy of knee joint, the kinesiology, also includes a description of endoprosthesis, types and history, the most common indications and contraindications for endoprosthesis and the most common complications after implantation of the endoprosthesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Leona Placarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta