Theses 

Rentabilita fotovoltaických elektráren – Martin WEBER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martin WEBER

Bakalářská práce

Rentabilita fotovoltaických elektráren

Return on photovoltaic

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na návratnost investice do fotovoltaické elektrárny a rozptýlení obav investorů. Vzniklé po retroaktivní novele zákona o obnovitelných zdrojích. Práce si klade za cíl přepočíst reálnou dobu návratnosti u skutečné FVE za pomoci mnou vytvořených případových modelů, a objektivní hodnocení dosažených výsledků. V teoretické části práce seznamuje s vývojem fotovoltaiky v ČR, legislativním a ekonomickým pohledem na danou problematiku. Dále představuje důvody a následky zavedení odvodu daně z fotovoltaických elektráren. Analytická část ukazuje jednotlivé modelové situace související s budoucí změnou výše odvodu daně. Popisuje reálnou FVE a data, které vyprodukovala. V této části jsou také stanovené podmínky, ze kterých modely vycházejí. Závěrem této kapitoly je srovnání výsledků.

Abstract: This thesis focuses on the return of an investment in a photovoltaic power-plant and the dispersion of the investors' concerns, caused by the retroactive amendment to the renewable sources. This study aims to re-calculate the real period of payback for real FVE, aided by model cases I have set up and an objective evaluation of results. The theoretical part introduces the development of photovoltaics in the Czech Republic, through legislative and economic insights. It then discusses the reasons nd consequences of the introduction of tax to photovoltaic plants. The analytical part shows the various model situations related to the changes of tax in the future. It describes the real FVE and the data produced. This section also establishes the conditions on which the models are based. The conclusion of this chapter is the comparison of results.

Klíčová slova: fotovoltaika, návratnost investice, odvod daně

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

WEBER, Martin. Rentabilita fotovoltaických elektráren. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz