Michaela MAREŠOVÁ

Bachelor's thesis

Výpočtové modelování zlomenin kosti křížové

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním několika typů fixací vertikálních zlomenin sakrální kosti, které způsobují nestabilitu pánevního pletence. Cílem bylo vytvořit výpočtový model jak zdravé, tak zlomené pánve na základě CT snímků reálných modelů pánví z tvrzené pěny a provedení srovnání různých fixačních technik aplikovaných na jeden typ zlomeniny pánve. Konkrétně bylo porovnáno 9 fixačních technik …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the comparison of several types of fixations of unilateral transforaminal fracture of the sacral bone. The sacral bone fracture causes instability of the pelvic ring. The main aim of the work is a development of a computational model for both healthy and fractured bones of human pelvis based on CT scans of orthopaedic models made of polyurethane foam. Secondly, it is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 7. 2020
  • Supervisor: Ing. Libor Lobovský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAREŠOVÁ, Michaela. Výpočtové modelování zlomenin kosti křížové. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Modelling in Technology / Computer Modelling