Klára PROKOPOWSKÁ

Diplomová práce

Ostrava jako prostředek edukace ve Výtvarné výchově

Ostrava as a means of education in Art Education
Anotace:
Diplomová práce s názvem Ostrava jako prostředek edukace ve výtvarné výchově nabízí pohled na výtvarnou výchovu, jako na experimentální pole, při kterém lze plasticky pracovat s vzdělávacím obsahem za účelem dosahování cílů, kurikula, osobnostní integrity studentů, cílů předmětu výtvarná výchova, psychodidaktického projektu, cílů vyučovacích jednotek a vizuálních úkolů, a to při zapojení průřezového …více
Abstract:
The diploma thesis entitled Ostrava as a means of education in art education offers a view of art education as an experimental field where it is possible to work with educational content in order to achieve goals, curriculum, personal integrity of students, aims of art education, psychodidaktic project, objectives teaching units and visual tasks, including the cross-cutting theme Environmental Education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPOWSKÁ, Klára. Ostrava jako prostředek edukace ve Výtvarné výchově. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)