Jana Bauerová

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU - teorie a aplikace v ČR

EU Structural Funds - theory and practical application in the Czech Republic
Abstract:
Ve své bakalářské práci se věnuji nejvýznamnějším nástrojům regionální a strukturální politiky Evropské unie – strukturálním fondům. Jako člen Evropské unie může také Česká republika žádat o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, a to zejména z operačních programů pro období 2007-2013. Prvá část je zaměřena na obecný popis strukturálních fondů, jejich členění, operační programy, cíle a možnosti …more
Abstract:
In my bachelor's project I am attending to the most important instruments of regional and structural policy of the European Union - Structural Funds. As a member of the European Union, the Czech Republic can apply for financial support from EU structural funds, especially from the operational programs for 2007-2013. In the first part, I focused on the general description of the Structural Funds, their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 3. 2011
  • Supervisor: JUDr. Ladislav Soukup
  • Reader: Mgr. Karel Smetana

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS