Jana Bauerová

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU - teorie a aplikace v ČR

EU Structural Funds - theory and practical application in the Czech Republic
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se věnuji nejvýznamnějším nástrojům regionální a strukturální politiky Evropské unie – strukturálním fondům. Jako člen Evropské unie může také Česká republika žádat o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, a to zejména z operačních programů pro období 2007-2013. Prvá část je zaměřena na obecný popis strukturálních fondů, jejich členění, operační programy, cíle a možnosti …viac
Abstract:
In my bachelor's project I am attending to the most important instruments of regional and structural policy of the European Union - Structural Funds. As a member of the European Union, the Czech Republic can apply for financial support from EU structural funds, especially from the operational programs for 2007-2013. In the first part, I focused on the general description of the Structural Funds, their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2011
  • Vedúci: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Mgr. Karel Smetana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Economic Policies and Administration / Public Administration and the European Union