Bc. Jakub Kordík

Diplomová práce

Start-up projekt a možnosti jeho financování

Start-up project and possibilities of its financing
Anotace:
Diplomová práce se podrobně zabývá možnostmi financování vznikajícího start-up projektu Životosipiš, jenž přináší unikátní řešení tvorby životopisů lidem na míru. Cílem páce bylo zhodnotit proveditelnost start-up projektu s ohledem na jeho možné financování dle aplikovaných teoretických poznatků. Na základě současných trendů, kdy v jednotlivých fázích života projektu přichází v úvahu různé způsoby …více
Abstract:
The master's thesis closely pursues financing possibilities of arising star-up project Životosipiš, which brings unique solution for creating curricula vitae tailored to clients. The aim of the thesis was to evaluate feasibility of start-up project regarding to its financing possibilities based on applied literature reviews. According to the latest trends, when an each phase of start-up project life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kordík, Jakub. Start-up projekt a možnosti jeho financování. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Podnikové finanční systémy