Bc. Jakub Kordík

Master's thesis

Start-up projekt a možnosti jeho financování

Start-up project and possibilities of its financing
Abstract:
Diplomová práce se podrobně zabývá možnostmi financování vznikajícího start-up projektu Životosipiš, jenž přináší unikátní řešení tvorby životopisů lidem na míru. Cílem páce bylo zhodnotit proveditelnost start-up projektu s ohledem na jeho možné financování dle aplikovaných teoretických poznatků. Na základě současných trendů, kdy v jednotlivých fázích života projektu přichází v úvahu různé způsoby …more
Abstract:
The master's thesis closely pursues financing possibilities of arising star-up project Životosipiš, which brings unique solution for creating curricula vitae tailored to clients. The aim of the thesis was to evaluate feasibility of start-up project regarding to its financing possibilities based on applied literature reviews. According to the latest trends, when an each phase of start-up project life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kordík, Jakub. Start-up projekt a možnosti jeho financování. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technical University of Liberec

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Corporate Financial Systems