Bc. Milan Kotík

Master's thesis

Vliv stavu pneumatik a tlaku huštění na brzdnou dráhu vozidla

Influence of condition and pressure of the tires on breaking distance of the vehicle
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vlivu opotřebení a tlaku huštění pneumatik na výstupní parametry brzdové soustavy, zejména pak na brzdnou dráhu. V teoretické části je popsán průběh brzdění. Dále se práce věnuje faktorům ovlivňujícím brzdnou dráhu a nejrozšířenějším elektronickým brzdným systémům. Nakonec se teoretická část věnuje možnostem určení brzdné dráhy v terénních podmínkách a také …more
Abstract:
This thesis is aimed for rating condition of used tires and pressure in the tires and final results of breaking mechanism and mainly breaking distance. In the theory part is an explenation how the breaking process works. Other things this thesis is about are factors which affects breaking distance and most advanced electronic breaking systems. The end of the teoretical part is aimed for possibility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Adam Polcar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta