Lukáš HAAS

Bakalářská práce

Hospodářský rozvoj SO ORP Domažlice

Economic development of SO ORP Domažlice
Anotace:
Zpracovaná bakalářská práce se zabývá hospodářským rozvojem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice. Jsou zde řešeny různé potenciály, který tento region má a které by pomohly k hospodářskému růstu dané oblasti. Informace byly získávány především z Českého statistického úřadu, knih týkající se problematiky rozvoje v této oblasti, a nakonec i vlastním terénním výzkumem. V práci je …více
Abstract:
Elaborated bachelor thesis deals with economic development in region Domažlice. In this bachelor thesis are solved different potentials, which this region has and would help the economic growth of the area. The information was obtained mainly from Czech Statistical Office, books about development issues in this area and own field research. The work explains, what a region is, how the border affects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAAS, Lukáš. Hospodářský rozvoj SO ORP Domažlice. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická a regionální geografie

Práce na příbuzné téma