Bc. Sabina Isich

Master's thesis

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska

European debt crisis and euro, Reasons and possible solutions
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat příčiny vzniku a průběh dluhové krize v Evropské unii, posoudit dopad důsledků krize na mezinárodní postavení eura a zároveň vyhodnotit reakce a opatření EU, na základě získaných výsledků a přijatých opatření vyhodnotit aktuální situace v rámci EU. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je úvodem do problematiky finančních krizí, veřejných financí …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the causes of the origin of European debt crisis, to assess the impact of the crises consequences on the international status of the euro, also to evaluate responses and actions of the EU and finally based on obtained results and taken actions to assess the current situation within the EU. The thesis is divided into several parts. The first part is an introduction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní